AB Arione

Konstrukcija: 4 noge kvadratnog profila, boje prema izboru iz palete proizvođača
Ploča stola : pravokutnog oblika, odabir materijala i boja na odabir po ton karti proizvođača.
Produljiv stol, dostupan i drugim veličinama.
Visina stola : 75 cm
Širina stola : 160-210 cm
Dubina stola : 90 cm
Dostupno i u drugom dimenzijama.