AB Joker

Metalna konstrukcija: 4 noge kvadratnog profila, boje prema izboru iz palete proizvođača
Ploča stola : pravokutnog oblika, drvo orah sa izraženim godovima
Visina stola : 75 cm
Dužina stola : 205 cm
Širina stola : 95 cm