AB Ooo H

Konstrukcija: metalan centralna noga, boje prema izboru iz palete proizvođača
Ploča stola : okrugla, odabir materijala i boja na odabir po ton karti proizvođača.
Visina stola : 110 cm
Širina stola : 70 cm
Dubina stola : 70 cm
Dostupan u dvije visine.