NA Bridge-U

Konstrukcija: metalan na dvije noge u više boja
Ploča stola : pravokutnog oblika, odabir materijala i boja na odabir po ton karti proizvođača.
Visina stola : 75 cm
Dužina stola : 180 cm
Širina stola : 120 cm
Dostupno i u drugom dimenzijama