NA Koral

Konstrukcija: metalan na dvije noge , u crnoj ili bijeloj boji.
Ploča stola : pravokutnog oblika, keramika, boja na odabir po ton karti proizvođača.
Produljiv stol.
Visina stola : 75 cm
Dužina stola : 180-260 cm
Širina stola : 98 cm