NA Shell

Konstrukcija: dvije drvene noge lepezastog oblika u više boja.
Ploča stola : okruglog oblika, keramika , boja na odabir po ton karti proizvođača.
Dostupan u više dimenzija.
Visina stola : 75 cm
Dužina stola : 147 cm
Širina stola : 147 cm