PE Arki Base ARK4-h105

Konstrukcija: metalna, na četiri kraka, boja na odabir po ton karti proizvođača.
Visina baze : 72 cm
Dužina baze : 44 cm
Širina baze : 44 cm
Podržava maximalnu ploču od 70×70 cm ili d.70 cm