PE Bold 4758

Konstrukcija: metalna, baza na dva stupa i četiri kraka , boja na odabir po ton karti proizvođača.
Visina baze : 73 cm
Dužina baze : 98 cm
Širina baze : 53 cm
Dostupno u drugim visinama i dimenzijama.
Podržava maximalnu ploču od 160x90cm