PE Elliot 5470

Konstrukcija: metalna, baza na tri kraka, boja na odabir po ton karti proizvođača.
Visina baze : 73 cm
Dužina baze : 66 cm
Širina baze : 66 cm
Dostupno u drugim visinama, oblicima i dimenzijama
Podržava maximalnu ploču od 60X60cm ili d.70 cm