PE Ypsilon 4 4795

Konstrukcija: metalna aluminij, baza na četiri kraka, boja na odabir po ton karti proizvođača.
Visina baze : 72 cm
Dužina baze : 44 cm
Širina baze : 44 cm
Dostupno u drugim visinama i dimenzijama.
Podržava maximalnu ploču od 120×80 cm ili d.130 cm