SC Tiffany 5187

Konstrukcija: metalna, baza kvadratnog oblika, boja na odabir po ton karti proizvođača.
Visina baze : 108 cm
Dužina baze : 40 cm
Širina baze : 40 cm
Dostupno u drugim visinama i dimenzijama.
Podržava maximalnu ploču od 70×70 cm ili d.80 cm