PE Arki Base ARK3

Konstrukcija: metalna, na tri kraka, boja na odabir po ton karti proizvođača.
Visina baze : 71 cm
Dužina baze : 60 cm
Širina baze : 60 cm
Podržava maximalnu ploču od 60×60 cm ili d.70 cm