PE Bold 4750

Konstrukcija: metalna, baza na četiri kraka, boja na odabir po ton karti proizvođača.
Visina baze : 73 cm
Dužina baze : 37,5 cm
Širina baze : 37,5 cm
Dostupno u drugim visinama i dimenzijama.
Podržava maximalnu ploču od 70×70 cm ili d.80 cm